Việt Nam và Trinidad & Tobago thiết lập quan hệ ngoại giao

Phóng sự ảnh Xem tiếp