Ủy ban đoàn kết Ấn Độ- Việt Nam trọng thể kỷ niệm 131 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Phóng sự ảnh Xem tiếp