Cả nước chung tay ủng hộ để quyết tâm đẩy lùi dịch COVID-19

Phóng sự ảnh Xem tiếp