Chủ tịch nước hội kiến Chủ tịch Đại hội đồng và Tổng Thư ký LHQ

Phóng sự ảnh Xem tiếp