Công đoàn Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Cuộc thi ảnh "Duyên dáng VUFO"

Phóng sự ảnh Xem tiếp