Lễ Trao Quyết định công nhận kết quả bầu chức danh Chủ tịch Công đoàn Liên hiệp Hữu nghị

Phóng sự ảnh Xem tiếp