Đại hội đại biểu Hội hữu nghị Việt – Lào tỉnh Hải Dương nhiệm kỳ 2012-2017

Phóng sự ảnh Xem tiếp