Hội nghị Ban chấp hành Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng lần thứ V, nhiệm kỳ 2009-2014

Phóng sự ảnh Xem tiếp