Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Cao Bằng được thành lập

Phóng sự ảnh Xem tiếp