Dù cách xa về địa lý nhưng tình cảm giữa Việt Nam - Algeria luôn rất gần

Phóng sự ảnh Xem tiếp