Kỷ niệm 10 năm công tác tại Việt Nam của Đại sứ Rumani tại Việt Nam

Phóng sự ảnh Xem tiếp