Tăng cường phát triển hơn nữa mối quan hệ hữu nghị Việt - Séc

Phóng sự ảnh Xem tiếp