Video: Hội hữu nghị Việt – Séc tổ chức gặp mặt hữu nghị

Phóng sự ảnh Xem tiếp