Hội nghị Đoàn Chủ tịch Liên hiệp Hữu nghị lần thứ III khóa VI

Phóng sự ảnh Xem tiếp