Trao Quyết định bổ nhiệm cán bộ Liên hiệp Hữu nghị

Phóng sự ảnh Xem tiếp