Tăng cường hoạt động đối ngoại nhân dân ở Liên hiệp địa phương

Phóng sự ảnh Xem tiếp