Liên hiệp Hữu nghị trao 471.180.000 đồng ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19

Phóng sự ảnh Xem tiếp