Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung thăm và làm việc với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

Phóng sự ảnh Xem tiếp