Mỹ phản đối Trung Quốc cản trở hoạt động khai thác dầu khí ở Biển Đông

Phóng sự ảnh Xem tiếp