Yêu cầu Trung Quốc chấm dứt các hành vi vi phạm vùng biển Việt Nam

Phóng sự ảnh Xem tiếp