Trao công hàm phản đối Trung Quốc vi phạm vùng đặc quyền kinh tế

Phóng sự ảnh Xem tiếp