Người Séc gốc Việt đầu tiên được Nhà nước Séc tặng danh hiệu cao quý

Phóng sự ảnh Xem tiếp