Người Việt ở Ukraine cần bình tĩnh, theo dõi sát diễn biến tình hình

Phóng sự ảnh Xem tiếp