Sơ tán công dân Việt ở Ukraine: Hạnh phúc khi được trở về quê hương

Phóng sự ảnh Xem tiếp