Thắm tình Việt - Nga giữa đại dịch Covid-19

Phóng sự ảnh Xem tiếp