Nâng cao năng lực cho lãnh đạo và cán bộ của Liên hiệp địa phương về công tác đối ngoại nhân dân

Phóng sự ảnh Xem tiếp