Trao tặng Kỷ niệm chương “Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” cho ông Kamal Malhotra, Điều phối viên thường trú của Liên Hợp Quốc tại Việt Nam

Phóng sự ảnh Xem tiếp