Chủ tịch VUFO gửi thư cảm ơn bạn bè quốc tế đã và đang hỗ trợ các nạn nhân da cam Việt Nam

Phóng sự ảnh Xem tiếp