Pháp chia sẻ với Việt Nam 670.000 liều vaccine AstraZeneca

Phóng sự ảnh Xem tiếp