Cựu Đại sứ Rolf Schulze được bầu làm Chủ tịch Hội Đức-Việt

Phóng sự ảnh Xem tiếp