Liên hiệp Hữu nghị, Hội HN Việt Nam – Trung Quốc chúc mừng 100 năm ngày thành lập ĐCS Trung Quốc

Phóng sự ảnh Xem tiếp