Báo PathetLao: Quan hệ giữa Lào-Việt Nam sẽ mãi trường tồn

Phóng sự ảnh Xem tiếp