Liên hiệp Hữu nghị đóng góp tích cực vào hoạt động Cụm thi đua năm 2020

Phóng sự ảnh Xem tiếp