Liên hiệp Hữu nghị và Hội Hữu nghị Việt Nam – Cuba ra thông điệp đoàn kết với nhân dân Cuba

Phóng sự ảnh Xem tiếp