Thư cảm ơn Thủ tướng Campuchia về sự hỗ trợ dành cho TP.HCM

Phóng sự ảnh Xem tiếp