Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV: Xứng đáng với niềm tin của cử tri

Phóng sự ảnh Xem tiếp