Nhóm nghị sỹ Hữu nghị Pháp-Việt Nam cam kết ủng hộ Việt Nam

Phóng sự ảnh Xem tiếp