Liên hiệp Hữu nghị phát động phong trào thi đua năm 2021 với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, kỷ cương, phát triển”

Phóng sự ảnh Xem tiếp