Phó Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Nguyễn Viết Quý nhận Quyết định nghỉ hưu theo chế độ

Phóng sự ảnh Xem tiếp